Jag godkänner att mitt IP-nummer sparas och att cookies används, för statistik och för att förbättra min användarupplevelse. Mer om cookies.
hamburger menu

Så blir bilden bättre med Kurvor

Använder du nivåer (Levels) för att färgkorrigera bilder? Kurvor (Curves) är ett mer kraftfullt men ändå finslipat verktyg för att ändra balansen mellan färger, ljus och kontrast i en bild. Genom att sätta ut enkla punkter och dra kan du färgkorrigera bilder, öka kontrasten i bara de mörka partierna eller ljusa upp de ljusa partierna.

Beroende på vilket program du använder finns det olika sätt att använda Kurvor. En del program har det som ett fristående verktyg, i andra kan man skapa ett Adjustment Layer. Gränssnittet är dock oftast samma: ett kvadratiskt diagram med ett streck från nedre vänster (mörka områden) till övre höger (ljusa områden).
Genom att klicka ut punkter och dra dem åt sidorna eller upp och ner förändras ljuset i det område du drar kring. Dessutom påverkar kurvorna varandra vilket gör övergångarna mjuka.

En enkel startpunkt är att klicka ut en punkt i mitten samt en halvvägs mellan mitten och vardera hörnet.

Vill du öka kontrasten mellan ljusa och mörka partier kan du klicka ut var sin punkt halvvägs mellan mitten och hörnen. Dra sedan den övre uppåt och den nedre nedåt så gör du mörkt mörkare och ljust ljusare, och kurvan ser nu ut som ett svagt S.

Drar du den nedre hela vägen ner så att kurvan blir klippt platt kommer de mörka partierna att bli helt svarta och vice versa.

Att dra mörka och ljusa områden delvis till sina extremer och klippa kurvan kan vara ett sätt att skapa mer kontrastrika bilder.

Ett effektivt sätt att ljusa upp de mörka partierna är att dra mellanpunkten för mörka områden lite uppåt.

Ett sätt att snabbt skapa lite mer dramatiska bilder är att flytta mittpunkten åt höger för att öka kontrasten just i mellantonerna.

Vill man göra bilden allmänt mörkare utan att de mörkaste partierna helt svartnar kan ett sätt vara att bara ha en punkt i mitten och dra den ned mot högra hörnet. Detsamma gäller förstås åt andra hållet för att ljusa upp bilden.

I grundläget ändrar vi luminans, ljusnivå, för alla färger men många program kan ändra kurvor på kanalerna röd, grön eller blå separat. Detta är väldigt användbart för färgkorrigering, särskilt som det låter dig göra förändringar i ljusa och mörka områden separat.

Är ansikten för blå- eller gröntonade? Kanske kan du med kurvan för rött dra mellantoner lite uppåt vänster för att värma upp bilden, eller göra en allmän justering med bara en punkt mitt i den gröna kurvan och ta den nedåt höger.

Små förändringar gör ofta stor skillnad. Använd funktionen för att visa originalet ofta så du ser vad dina förändringar gör för skillnad.

Johannes Oscarsson

De dolda jämställdhetsfällorna du trillar i med bilder

Vilka som syns, och hur de avbildas, påverkar hur kommunikationen landar hos publiken. Om vi ser samma sak gång på gång nöts det in att det är så verkligheten ser ut, och kanske ska se ut. För att undvika gamla mönster och stereotyper kan du börja med de här klassiska fällorna.

Så väljer du rätt bild

Det är ofta lättare sagt än gjort att välja rätt bild. Förhoppningsvis kan vi göra det iallafall lite enklare för dig med dessa fem knep.